Eleccions al representants dels pares i mares al Consell Escolar

Recordeu que el proper  dijous 27 en horari de 8 a 9:30h, de 12:30 a 15.00 h i de 16.30 a 18:00 hores es podran votar les candidatures dels pares i mares al Consell Escolar. Participeu!
¿què és el Consell?
Es l’organisme superior de consulta, decisió i participació de totes les persones que intervenen en un Centre Educatiu. En el cas de la nostra escola estarà format per representants del professorat, representants de les famílies, un representant del Ampa i un membre representant municipal. El Consell Escolar aprova les decisions educatives importants com són el Projecte Educatiu, El Reglament Intern, el Pla Anual, les activitats complementàries i les extra-escolars.També intervé en el control del pressupost econòmic, en la resolució de conflictes greus, en l’admissió d’alumnes i en la gestió de les beques escolars.

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria