QUI SOM

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) és una entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies de l’escola per a vetllar pels seus interessos i necessitats.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb l’equip directiu de l’escola i amb la resta de la comunitat educativa del barri, té representació d’un membre al consell escolar de centre i forma part de la FAPAC (Federació d’associacions de pares d’alumnes de Catalunya).

L’AFA està formada per les famílies de l’escola que s’hi hagin inscrit com a sòcies i estiguin al cas dels pagaments de la quota anual. Els socis són els que la dinamitzen aportant idees, propostes, inquietuds i demandes.

L’AFA s’organitza amb la col·laboració de tothom i amb els següents grups:

 • L’Assemblea de Socis: Tots els socis/sòcies de l’AFA es reuneixen dos o tres vegades a l’any per fer un repàs de l’estat dels projectes i dels comptes de l’AFA, per aprovar pressupostos i propostes, així com per votar els càrrecs de Junta quan aquests han de renovar-se.
 • La Junta: És l’òrgan intern que s’encarrega de la gestió operativa de l’AFA, escollit democràticament a l’assemblea de socis i format per membres socis. En formen part: el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i un/a vocal de cada comissió. Les reunions de Junta es fan una vegada al mes i són obertes a totes les famílies de l’escola.
 • Les comissions: Són grups de treball que es constitueixen amb una finalitat concreta, com ara l’organització i revisió del servei de menjador, l’organització de festes, d’activitats extraescolars, xerrades i tallers, casals, reivindicacions i accions al barri i a la comunitat educativa, etc.
 • Col·laboradors/es: Pares i mares voluntaris que ajuden puntualment a les comissions a desenvolupar alguns dels projectes que requereixen més mans i més suport.

Els objectius a llarg termini de l’AFA són:

 • Millorar l’ensenyament públic i donar suport a les tasques pròpies de l’escola.
 • Cohesionar les famílies, entitats i serveis que convivim al barri.
 • Facilitar la conciliació familiar oferint serveis de qualitat.
 • Aconseguir un entorn educatiu plural, acollidor, integrador i enriquidor per als nostres fills i filles.

Les actuacions principals de l’AFA són:

 • Representar els interessos de les famílies associades davant l’escola, el consell escolar i l’administració.
 • Gestionar els serveis educatius complementaris com l’acolliment matinal i de tarda, el servei de menjador i de migdia, les activitats extraescolars, els casals de vacances, etc.
 • Fomentar la participació i la interrelació de tota la comunitat educativa en el projecte de l’escola o l’institut amb xerrades, festes, tallers, actes culturals, trobades de famílies, iniciatives diverses.
 • Ajudar a les famílies i a l’escola oferint servei de monitoratge a les reunions, aportacions de material a l’escola i a les famílies, descomptes als serveis propis, etc.

L’equip directiu de l’AFA està conformat per les següents persones:

Les comissions que existeixen actualment a l’AFA són:

Contacte directe amb l’AFA a:

Podeu consultar els Estatuts de l’AFA (modificació de 2017) clicant aquí.

Subscriu-te al nostre newsletter!