CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR

Actualment està conformat per les següents comissions i membres:

      • Comissió econòmica: Marc Bruguera i Anna Bahima
      • Comissió convivència: Marc Roigé i Georgina Espallargas
      • Comissió permanent: Maria Ramón i Jaume López

En acord de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us redirigim en aquest link a la web de l’escola on es publiquen els certificats dels acords del Consell Escolar:

CERTIFICATS DELS ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

A continuació trobareu a més l’enllaç d’accés a les actes relatives als dos consells que es van fer durant el curs 2018-2019:

Subscriu-te al nostre newsletter!