El conseller d’Educació i la ministra d’Educació, Política Social i Esports visiten el CEIP Arenal de Llevant de Barcelona

Us adjuntem la nota de premsa pero no deixeu de veure els següents videos:
Vídeo: Declaracions del conseller d’Educació, Ernest Maragall.
<Ví­deo: Declaracions de la ministra d’Educació, Política Social i Esport, Mercedes Cabrera.>
Els alumnes del CEIP Arenal utilitzen com a matèrial didàctic
bàsic programes informàtics i no tenen llibres de text
* Hi estudien 355 alumnes i hi treballen 30 docents
*/(Adjuntem declaracions del conseller i de la ministra en relació amb l’ús de les noves tecnologies en aquest centre educatiu)*
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, i la ministra d’Educació, Política Social i Esport, Mercedes Cabrera, han visitat aquest matí el CEIP Arenal de Llevant de Barcelona, on han destacat el fet que els alumnes d’aquest centre tenen com a material bàsic d’aprenentatge les noves tecnologies i no utilitzen llibres de text.
El centre compta amb un programa d’innovació educativa que potencia el treball científic i la utilització de les TIC. En aquest sentit, el centre disposa d’ordinadors en totes les aules. D’aquests ordinadors, el 50% són ordinadors portàtils.
Alguns d’aquests ordinadors procedeixen de RED.ES, projecte del Govern central que, entre altres iniciatives, dota els centres educatius i les universitats de les infraestructures necessàries per a què estiguin connectats entre ells i disposin d’accés als continguts digitals educatius en xarxa.
En aquesta línia s’han desenvolupat iniciatives en col·laboració amb altres organismes com Campus en xarxa, Centres Avançats TIC, el projecte Agrega i la celebració del I Congrés Internet a l’Aula. Quatre aules del centre utilitzen canons de projecció i els docents també utilitzen pissarra digital interactiva.
El CEIP L’Arenal de Llevant compta amb un Pla d’autonomia de Centre basat en el treball científic i la utilització de les noves tecnologies. Aquest pla comporta que totes les activitats de classe del centre es fan amb ordinadors o pissarres electròniques des de primer de parvulari, on estudien els nens de 3 anys, i que han desenvolupat projectes com l’aula de ciència, l’hort escolar, o un projecte d’observació i cursa d’animals de granja.
El centre desenvolupa també el projecte Filosofia 3-18 a través del qual es comencen a impartir unes primeres nocions de coneixement filosòfic des del primer curs de parvulari, centrades sobretot, en què els nens aprenguin a raonar.
*/29 de gener de 2009

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria