COMUNICAT PISCINA

Antecedents: Fa tres anys la comissió d’extraescolars va arribar a un acord amb el Club Natació Barcelona per a realitzar les activitats de piscina de tots els cursos de l’Arenal de Llevant amb aquest Club. El Club Natació Barcelona va oferir la possibilitat de fer piscina per a tots els nens/nenes el  mateix dia de la setmana. Com amb qualsevol activitat, l’espai físic marca el límit de nens/es que hi poden participar.

 Situació: Aquest any ens hem trobat amb la sorpresa de que hi ha més sol·licituds de les previsibles i per tant no hi ha prou places a primària per a cobrir la demanda actual. Per a infantil no tenim cap problema, però a primària hi ha un manca d’espai donat que sortim de l’escola a les 17h i no comencem l’activitat fins a les 17:45h. Això fa que coincideixi amb les altres activitats programades pel Club (cursets propis, entrenaments, etc). Fa tres anys tots els nostres fills sortien de l’escola  a les 16:30h.
Davant aquesta situació Garbuix (sota petició de la comissió) es va posar en contacte amb el Club per a demanar un dia més de piscina. Ens van oferir 20 places per a primària els divendres. Es va posar una nota demanant voluntaris per a canviar de dia, però sense prou resposta. Per aquest motiu es va procedir a realitzar un sorteig el passat dilluns 28 de setembre.
 Criteris de selecció: Donat que les activitats extraescolars les organitza l’Ampa, a través dels seus voluntaris, el primer criteri ha estat el fet de ser soci de l’Ampa. És a dir, l’Ampa com a associació té socis i organitza activitats per els seus socis, però sempre que sigui possible fa aquestes activitats extensibles a no socis de manera altruista. En el cas de manca de places aquesta extensió no es possible.
Donat que la quantitat de socis excedia les places disponibles es va procedir a un sorteig públic de les places. Es van prendre en consideració altres possibles criteris de selecció, però cap d’ells podia ser 100% objectiu.
 Situació actual i solucions: Actualment tenim 11 famílies que s’han apuntat a piscina els divendres, la resta de famílies que han quedat sense plaça els dimarts, sigui per sorteig, per no ser socis, o per presentar l’inscripció fora de termini, també poden optar a fer piscina els divendres, o bé passar a llista d’espera.  La llista d’espera respectarà l’ordre donat pel sorteig del dilluns passat.
 Futur: Per a propers anys estem en converses amb el Club Natació Barcelona per a organitzar dos dies a la setmana de piscina, amb oferta d’infantil i de primària els dos dies. Procurarem mantenir els dimarts i que la segona opció no sigui en divendres. Si s’hagués de tornar a fer un sorteig per a qualsevol activitat, es faria per números en comptes de lletres.
 Comissió d’Extraescolars

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria