MANIPULACIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ SOBRE LES RETALLADES A L'ESCOLA INCLUSIVA

Dades i article sobre la manipulació de la informació que fa la Conselleria d’Educació per justificar retallades al model d’escola inclusiva

Les xifres de la nota de premsa d’Ensenyament del 13 d’agost de 2012 

Curs

Total alumnes amb discapacitat a Catalunya Alumnes amb discapacitat escolaritzats en centres ordinaris % d’alumnes amb discapacitat escolaritzats en centres ordinaris

Alumnes amb discapacitat escolaritzats en centres d’educació especial

2007-2008

70,33%

2008-2009

70,94%

2009-2010

24.140 17.525 72,60% 6.615

2010-2011

24.576

18.207

74,08%

6.369

2011-2012 26.421 19.853 75,14%

6.568

Les xifres presentades per Ensenyament el 16 de juliol de 2009 (Pla d’Acció “Aprendre junts per viure junts”)

2008-2009

15.668  8.800  56,2%  6.868
Previsió 2015

70%

Les xifres que publica anualment el Ministeri d’Educació

2008-2009

16.564 9.696 58,53% 6.868

2009-2010

17.146 10.531 61,41% 6.615
2010-2011 17.615 11.246 63,84%

6.369

2011-2012 Encara  no s’han publicat

Conclusions:

  • El departament d’Ensenyament infla el cens d’alumnes amb NEE, amb la incorporació d’uns 7.000 alumnes que fins ara no tenien aquesta consideració i que naturalment estan escolaritzats en centres ordinaris. Això permet arribar a un percentatge d’inclusió ‘digne’, en relació a la resta de comunitats autònomes. En altres paraules, manipula les dades de forma evident i barroera.
  • A més a més, ho fa amb efectes retroactius, a fi que hi hagi una coherència en l’evolució de les dades, ignorant les estadístiques, molt detallades, que publica cada any el Ministeri d’Educació (molt probablement amb dades proporcionades per la mateixa Generalitat, ja que només així s’entén que la xifra d’alumnes amb NEE en centres d’educació especial sigui exactament la mateixa en tots dos casos, mentre que hi ha una disparitat absoluta en la xifra d’alumnes amb NEE a l’escola ordinària).
  • El departament ignora també les dades facilitades fa només dos anys i mig per la mateixa administració catalana, amb motiu de la presentació del Pla d’Acció Aprendre Junts per Viure Junts. Segons aquest pla, l’any 2015 s’ha d’assolir l’objectiu d’arribar al 70% de l’alumnat amb NEE escolaritzat en centres ordinaris, partint del 56% que hi havia el curs 2008-2009. Segons la nota de premsa de la Generalitat, en realitat aquell curs i fins i tot l’anterior ja s’havia assolit i superat la fita del 70%. Per tant, si les noves dades s’accepten, el Pla d’Acció, en la redacció del qual van participar un bon nombre d’experts en educació inclusiva, queda en paper mullat. En altres paraules, no cal fer res, perquè ja fa temps que vam arribar allà on volíem.
  • A sobre, la nota de premsa del departament d’Ensenyament ni tan sols té la decència de fer la distinció entre alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes amb discapacitat. Sap perfectament el departament que un alt nombre d’alumnes amb NEE no són persones amb discapacitats.
  • L’única finalitat d’aquesta nota de premsa és fer callar el moviment social que ha fet saltar l’alarma davant els indicis que aquest curs s’està produint una reculada en el llarg i difícil camí encetat fa molts anys per avançar en l’escola inclusiva al nostre país. Alguns d’aquests indicis són la retallada de recursos a les USEE a l’hora que s’incrementen els alumnes adscrits; o la no continuïtat del projecte de reconversió dels centres d’educació especial en centres de recursos per al suport a l’escola inclusiva, amb el cas d’Aspasim com el més flagrant i evident d’aquest canvi d’orientació.
  • En definitiva, aquesta nota de premsa, amb dades clarament inflades i manipulades, s’està utilitzant per entabanar als periodistes que s’interessen pel neguit que en aquests moments té el col·lectiu de persones que treballen a favor de l’escola inclusiva i dels drets dels alumnes amb discapacitat.   

Documents d’interès:
Carta Consorci BCN-ASPASIM
triangle

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria