El SÍNDIC DE GREUGES ALERTA A LA GENERALITAT DEL RETROCÉS EN L'ESCOLA INCLUSIVA

La mobilització de les famílies i entitats com la FAPAC fan que el Síndic de Greuges alerti a la Generalitat sobre el retrocés en l’escola inclusiva.
El model d’escola inclusiva, defensat per la Unió Europea com un model de justícia social i d’èxit educatiu alhora, es troba en una clara involució degut a les polítiques de retallades que, un cop més, afecten directament als nens amb necessitats educatives especial a tota la comunitat educativa.
Escoles, pares i diferents entitats han anat denunciant de manera reiterada i durant els últims anys, el retrocés del model d’escola inclusiva. La resposta d’Ensenyament sempre ha estat negar aquest fet, remetent-se a les estadístiques. La interpretació d’aquestes estadístiques ha estat, també, motiu de discrepància entre el Departament d’Educació i diferents experts, que han apuntat canvis de criteri en la elaboració dels resultats de les dades, amb l’objectiu de no fer palesa la situació d’involució en el model d’escola  inclusiva.
Finalment els mitjans d’informació s’en van fer ressò, sobretot en un article a La Vanguardia, elaborat per Maite Gutiérrez on alertava del perill de desaparició del model d’Escola Inclusiva degut a les retallades que han afectat directament als recursos de les escoles, sobretot pel que fa a monitors, personal de suport i mestres d’educació especial. Aquest fet, segons apunta l’article, està condicionant l’elecció d’escola per part de moltes famílies que, malgrat podrien escolaritzar els seus fills en centres ordinaris, acaben sent escolaritzats en escoles especials.
El mes de juliol, la Fapac i CCOO van presentar una queixa a la Sindicatura de Greuges. Els resultats de l’informe del Síndic, presentats el 18 d’octubre, conclou que els dret dels nens amb discapacitats a ser escolaritzats en una escola ordinària “s’ha vist erosionat per l’impacte de les restriccions pressupostàries en matèria d’educació (…), que han afectat negativament el desenvolupament del principi d’inclusió escolar de l’alumnat amb discapacitat”.
L’informe de la Sindicatura no deixa lloc a dubtes sobre la situació d’involució de la escola inclusiva en diferents àmbits, també en les activitats escolars complementàries, com les excursions o menjador o en les escoles bressol.
La conseqüència d’aquesta situació ha portat a que, per primera vegada en molts anys l’alumnat amb discapacitat ha baixat a l’escola ordinària i ha augmentat a l’escola especial, quan la tendència hauria de ser la inversa, diu el Síndic. Les dades aportades pel Departament d’Ensenyament indiquen que el curs 2011-2012 estudiaven a l’escola ordinària 12.031 alumnes amb discapacitat, mentre que 6.369 ho feien en escoles especials. El curs 2012-2013, en canvi, l’escola ordinària atenia 11.657 alumnes, i l’especial, 6.744.
Per tots aquests motius, el Síndic apunta a Ensenyament que s’han d’augmentar els recursos per garantir una atenció adequada dels nens discapacitats a les escoles i s’ha de fomentar la formació dels docents, entre altres recomanacions.

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria