LES RETALLADES FAN PERILLAR L'ESCOLA INCLUSIVA

Les dificultats per avançar cap a una escola cada cop més inclusiva en un entorn de retallada dels pressupostos públics han adquirit especial rellevància en les últimes setmanes arran del informe elaborat pel Síndic de Greuges, on es subratlla que les polítiques d’austeritat estan perjudicant l’atenció als alumnes amb discapacitat a les escoles ordinàries. L’informe, fet públic a mitjans d’octubre, recorda que la llei reconeix el dret dels nens amb discapacitat a estudiar en una escola ordinària, sempre que sigui possible, i a rebre una atenció adequada que garanteixi el màxim desenvolupament d’aquests alumnes. El Síndic conclou que “aquest dret s’ha vist erosionat per l’impacte de les restriccions pressupostàries en matèria d’educació (…), que han afectat negativament el desenvolupament del principi d’inclusió escolar de l’alumnat amb discapacitat”. L’augment del nombre d’alumnes per aula, les retallades de les plantilles de docents i la disminució de recursos, en concret, pel que fa a vetlladors i personal de suport afecten de manera especial l’atenció als alumnes més vulnerables. Els vetlladors, o tècnics d’integració, són persones que acompanyen certs alumnes amb dificultats durant unes hores al dia i els ajuden en les seves tasques a l’escola. El Síndic ha lamentat que nens que podrien anar a una escola ordinària si tinguessin el suport necessari són escolaritzats ara en escoles especials.
Poc després de fer-se públic aquest informe, que se sumava a les queixes de sindicats i associacions de pares i mares , el departament d’Ensenyament va anunciar que augmentarà les hores del servei de vetllador als alumnes discapacitats que estudien en escoles ordinàries. El debat sobre l’estat de l’escola inclusiva a Catalunya ha arribat també al Parlament on, en breu, es debatrà i aprovarà una moció.
L’escola inclusiva és aquella que acull a tots els alumnes, sense tenir en compte l’origen o les discapacitats. De vegades es confon aquesta escola amb una que fa integració. No es tracta només d’escolaritzar, també cal canviar el que calgui per adaptar-se a l’alumne. No és l’alumne amb discapacitat qui s’ha d’adaptar a l’escola sino a l’inrevés, adaptant els currículums, els recursos i la manera de treballar.
Clica aquí per accedir al web del Síndic de Greuges
Clica aquí per accedir al web del  Departament d’Ensenyament

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria