ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Recordeu que el divendres 28 de novembre es faran les eleccions al Consell Escolar del sector pares/mares de l’escola, del qual s’han de renovar dos dels seus 4 membres. Els candidats són:
  • Laura Comellas Esteruelas (mare de la Bruna de 1r)
  • Marc Bruguera Vilalta (pare de la Ivet i la Cira de P4)
  • Clara Sarmentero Estrada (mare del Hans de P4)

L’horari de votació serà des de les 8,30h fins les 17,30h -ininterrumpudament-, al vestíbul de l’escola.
Què él Consell Escolar?
El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.
Composició del Consell Escolar de L’Arenal de Llevant:

  • Directora del centre (Presidenta del CE)
  • Cap d’estudis
  • Secretari del centre (sense vot)
  • 6 representants del professorat
  • 6 representants de les famílies (5 per eleccions + 1 per designació de l’Ampa)
  • 1 representant del personal d’administració i serveis
  • 1 representant municipal

Més informació

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria