AUDIÈNCIA PÚBLICA AL DISTRICTE

Demà dimarts 4 de desembre de 2012  a les 19h de la tarda hi ha una  Audiència Pública a la seu del Districte de Sant Martí. És una bona ocasió per a formular preguntes directament al Regidor. L’acte és obert a tothom.
Més informació a: Web del Districte de St. Martí
L’audiència pública de l’estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a instància d’interrelació permanent. S’ha de convocar cada dos mesos com a mínim. Està obert a tota la ciutadania i s’hi pot tractar qualsevol tema, per a la qual cosa cal que les persones i les entitats ho sol·licitin per escrit abans que comenci la sessió i que facin constar a la sol·licitud el nom de la persona o entitat i el tema o contingut de la intervenció.

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria