GARANTIDES TOTES LES BEQUES MENJADOR PER AL CURS 2013-14

Es cobreixen totes les sol·licituds que compleixen els requisits i s’eliminen les llistes d’espera d’altres anys

Una aportació extraordinària inicial de 2,5 milions d’euros garanteix, per a aquest curs 2013-14, que totes les famílies que compleixin els requisits de la convocatòria puguin obtenir el corresponent ajut individual de menjador. Aquest serà el segon curs escolar consecutiu que es cobriran totes les sol·licituds que compleixin els requisits i, d’aquesta manera, s’eliminaran les llistes d’espera que hi havia hagut en anys anteriors.
Aquest curs escolar 2013-14, el Consorci d’Educació gestionarà un total de 8,5 milions d’euros que es destinaran a ajuts individuals de menjador per a les famílies de Barcelona, dels quals l’Ajuntament de Barcelona aportarà el 60% (5,1 milions d’euros) i la resta correrà a càrrec de la Generalitat de Catalunya. El canvi més significatiu de la convocatòria per a aquest curs escolar és l’augment de la quantia de l’ajut extraordinari, que passa a ser de 4 a 5 euros per dia, mentre que l’ajut ordinari segueix sent de 3 euros per dia.
Des del curs 2008-09, el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per a l’alumnat de P3 a 4t d’ESO, escolaritzat en centres públics i concertats de la ciutat. Des del 12 i fins al 20 de setembre, han pogut sol·licitar aquests ajuts les famílies que el 2012 van tenir en conjunt uns ingressos bruts anuals no superiors al 75% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
Font: ARA Barcelona

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria