SOM CONSELL ESCOLAR

He participat com a delegada i com a membre activa de l’AMPA i ara he decidit participar al Consell Escolar (CE) per aportar el que sigui necessari pel millor desenvolupament de l’escola i el seu projecte educatiu, i en defensa sempre de l’escola pública de qualitat
D’aquesta manera la Laura Comellas ens fa cinc cèntims de les motivacions que l’ha empès a presentar-se com a membre del CE. Amb ella guanyem l’experiència que li reporta el fet que fa més de 10 anys que participa en la comunitat escolar.
Des del CE confia poder fer un seguiment actiu del projecte del centre, del qual n’és defensora i promotora, i procura vetllar per tal que no es perdin els principis bàsics que l’impulsen: escola oberta, plural, inclusiva, catalana, preocupada per la formació en valors i actituds i implicada en la formació intel·lectual de l’alumnat, amb l’objectiu de ser persones autònomes i competents.
De la mateixa manera, ens fa saber que veu el seu pas pel CE com una oportunitat per conèixer i compartir espais de diàleg amb altres representats del món educatiu, com ara l’administració local.
“Poder participar activament en el projecte educatiu del centre com a representant de pares i mares de les noves generacions d’alumnes de l’escola”, així en Marc Bruguera, pare d’alumnes de P4 i segon membre electe del CE, ens fa saber el principal motiu de la seva recent incorporació al Consell.
D’igual manera que la Laura, el fet de compartir un espai de diàleg entre altres agents de la comunitat escolar i educativa ha estat un aspecte rellevant en la presa de decisió de formar-ne part. La ferma convicció en els principis bàsics de l’escola i la lluita per mantenir-los al servei de l’alumne esdevé un motor de motivació i un estímul pel que espera en Marc del seu nou pas pel CE.
D’aquesta manera, queda clar que si una condició per a la participació responsable al CE és veure’n la utilitat, les motivacions de la Laura i en Marc són mereixedores del nou nomenament.
Us recordem que els CE queden definits com un dels principal òrgans de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i s’hi accedeix mitjançant elecció i designació.

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria