LA GENERALITAT NEGA L'ESCOLARITZACIÓ DE QUALITAT A MÉS DE 50 ALUMNES AMB DISCAPACITAT

El Departament d’Ensenyament veta el suport a alumnat amb necessitats educatives especials greus en 21 centres educatius de la ciutat de Barcelona.
Les escoles en van ser informades el dia de l’inici escolar mitjançant un correu electrònic.
El Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament han negat el suport a més de 50 alumnes amb necessitats educatives especials greus en 21 centres educatius públics de la ciutat de Barcelona.
Va ser el 12 de setembre, el mateix dia que s’iniciava el curs escolar, quan els centres educatius públics van rebre un correu electrònic del Consorci d’Educació on s’especificava que enguany seria l’Administració Pública qui proporcionaria el “monitoratge” d’aquests alumnes. Tot i així, aquests recursos encara no han arribat.
Joan Torrent, director del ceip Els Xiprers assegura que “amb aquesta decisió, s’atempta frontalment contra un sistema d’escola inclusiva que ha demostrat la seva eficàcia i qualitat durant 25 anys“. Aspasim, entre d’altres, és un dels centres que fins al moment ha posat professionals a disposició de les escoles per dur a terme el suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials greus.
Aquest any, Aspasim també ho tenia tot a punt per començar la feina a les escoles ordinàries donant suport de qualitat amb mestres d’educació especial, fisioterapeutes, logopedes i educadors. Malgrat tot, el dia 10 de setembre a les 14:00 h, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament van comunicar, mitjançant un correu electrònic, la prohibició a Aspasim d’accedir als centres públics per a desenvolupar les tasques de suport.
Els diferents centres, les AMPAs i l’Associació de Famílies d’Aspasim a l’Escola Ordinària han fet arribar la seva indignació a les diferents autoritats educatives i al Síndic de Greuges denunciant el que consideren un “acte administratiu sense els mínims criteris d’ètica i sense cap respecte per la comunitat educativa ni per la feina feta durant tants anys“.
Sonia Gainza, presidenta de l’Associació de Pares amb suport d’ASPASIM a l’escola ordinària, és una de les mares que està veient com a la seva filla no té garantida una escolarització adequada a les seves necessitats tal i com preveu la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) en els articles 81.4; 205.10.
Des del Consorci i Ensenyament ens diuen que posaran els recursos, però no ens ho creiem. Ens sembla impossible que, amb les retallades actuals, puguin oferir el mateix que Aspasim, que compta amb importants aportacions de la societat civil i donatius“, explica Gainza. I afegeix: “No entenem per què quan tot funcionava bé per al conjunt de la comunitat educativa, es decideix suprimir-ho, sense cap argument ni econòmic ni pedagògic i just el dia abans de començar l’escola, creant un desconcert i caos innecessaris.”
Per a les famílies afectades aquest es el primer pas cap a l’exclusió, ja que veuen perillar la continuïtat de l’escolarització dels seus fills i filles amb un suport educatiu que estaven compromesos per les escoles i en molts casos pels dictàmens dels EAPS corresponents.
PLATAFORMA PER RECUPERAR LA INCLUSIÓ AMB ASPASIM A L’ESCOLA ORDINARIA PÚBLICA
Sonia Gainza, Presidenta Associació de Pares amb suport d’ASPASIM a l’escola ordinària. sgainza@auditori.cat tel 696 606 722
Nuria Capellas, coordinadora tècnica d’ASPASIM nuriacapellas@aspasim.com tel 676 460 235
Joan Torrent, director de CEIP Xipres i representant de les 21 escoles públiques afectades. jtorrent@xtec.cat tel 661986919
Victoria, de l’AMPA de l’escola CEIP FLuvià i representant de la FAPAC

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria