SOM…ESCOLA INCLUSIVA

Davant de la diversitat no podem tancar els ulls. Tots i cadascun de nosaltres som diferents i al mateix temps som iguals.
Des de la comissió ESCOLA INCLUSIVA, defensem el model d’Escola Inclusiva de qualitat, estem en contacte amb les comissions per l’escola inclusiva d’altres escoles i de la FAPAC (http://www.fapac.cat/ ), intercanviant informació per fer-la arribar a les famílies amb nens amb NEE (necessitats educatives especials).
Aquests alumnes amb NEE que es troben a la nostra esco­la són companys de classe dels nostres fills i estudien, cadascú al seu ritme, les mateixes matèries, i compar­teixen espais, emocions i relacions. Creiem que moltes famílies des­coneixen aquesta situació i, sovint, provoca que no s’entengui què li passa al company del seu fill.
Per tant el curs 2016-17 el volem començar amb força :

  • Muntarem una jornada inclusiva on totes les associacions , fundacions o col·lectius que estan ajudant als nostres fills es puguin fer visibles ( Per això necessitarem l’ajut de tots els pares de l’escola que el seu fill tingui una NEE i tinguin ganes de participar)
  • Estarem colze amb colze amb els nostres companys d’escola en lluita i institut per a seguir  reivindicant l’Escola Pública, Inclusiva i de Qualitat per tothom.
  • Volem fer reso a totes les famílies de la nostra escola, que som una escola on els nens NEE comparteixen centre amb tots els altres ; aquest “ compartir “ dóna a canvi una gran riquesa personal.

Necessitem pares – mares que formin part de la comissió hi ha molta feina per a fer i cada cop son menys els recursos que ens ofereixen.
Si voleu contactar-nos, estem a: inclusivaarenal@gmail.com
COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA

Subscriu-te al nostre newsletter!

 Sense categoria